LOGO_MŠ2010.png        MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

                                 Hradisková 619, Jablonné nad Orlicí

 

POSTUP PŘI ROZHODOVÁNÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádost) na preferované pracoviště MŠ. Při podání žádosti obdrží evidenční číslo – jedná se o údaj, který označuje konkrétní žádost a nemá žádný vliv na umístění dítěte.
 • Dle školského zákona se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 • Ředitelka MŠ sečte získané body u jednotlivých žádostí (body za splnění kritérií) a sestaví pořadí dle dosažených bodů. Posuzují se tato kritéria:
 • dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 15b
 • trvalý pobyt dítěte v Jablonném n. O. 15b
 • dítě, které k 31. 12. 2024 dovrší 5 let 12b
 • dítě, které k 1. 9. 2024 dovrší 4 let 10b
 • dítě, které k 1. 9. 2024 dovrší 3 let   8b
 • dítě, které k 31. 12. 2024 dovrší 3 let   5b
 • dítě, které má k 1. 9. 2024 v MŠ sourozence   3b
 • Další podmínka pro přijetí – dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 • Při shodném počtu bodů má přednost starší dítě – rozhoduje datum narození.
 • V případě naplnění kapacity na preferovaném pracovišti MŠ je zákonným zástupcům nabídnuto místo na pracovišti druhém.
 • Ředitelka MŠ zveřejní výsledky zápisu

 

 

 

 

.Vyvěšeno  7.6. 2024

 

 

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.