Součastnost

 

MŠ Hradisková je od ledna 2005 právním subjektem, kde se spojila MŠ Hradisková Jablonné n. O. s MŠ Nábřežní Jablonné n. O. pod společným názvem   - 
MŠ HRADISKOVÁ JABLONNÉ NAD ORLICÍ

 

Organizace vzdělávání

 

DĚTI

V MŠ Hradisková je pro tento školní rok přihlášeno celkem 117 dětí z toho 42 dětí je na odloučeném pracovišti.

Do MŠ jsou děti přijímány při zápisu, který se koná v  květnu předešlého školního roku. Zápisu se zúčastní všechny pedagogické pracovnice a rodiče s dětmi si v tento den mohou prohlédnout celý areál mateřské školy. Začátkem každého nového školního roku, kdy vytváříme nové třídní celky se snažíme o to, aby odcházející předškoláci byli doplněni novými dětmi tak, aby v každé třídě byly vyrovnávány počty dětí jednotlivých věkových kategorií a aby byly třídy s přibližně stejným počtem chlapců a dívek. Dbáme na společné umístění sourozenců. Na výslovné přání rodičů umístíme sourozence i odděleně. Vzhledem k tomu, že v posledních letech není kapacita naplněna, přijímáme všechny přihlášené děti. V případě naplněnosti zařízení mají přednost předškolní děti a děti zaměstnaných rodičů. Přesná kriteria pro přijímání dětí do MŠ jsou stanovena ve Školním řádu MŠ. MŠ přijímá děti ve věku od 3 let. Výjimečně, pokud je matka zaměstnaná je možné přijmout dítě od 2,5, let. Do MŠ jsou přijímány i děti s postižením.

PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE

Pedagogické pracovnice se střídají na třídě s ředitelkou z důvodu ztížených pracovních podmínek a také proto, že ředitelka má možnost poznat pracovní styly jednotlivých učitelek. Souběžné působení dvou učitelek v každé třídě je zajištěno v době pobytu venku a při osobní hygieně a obědě.

METODY A FORMY PRÁCE

Při práci se snažíme uplatňovat prožitkové učení. Nabízíme podnětné prostředí s různými koutky. K učení využíváme především hry námětové, dramatické, manipulační, pohybové, dále pozorování, besedy v ranním kruhu, pokusy, exkurse, výlety, aktivní pobyty v MŠ, na zahradě i vycházkách.

SLOŽENÍ TŘÍD  šk.rok 2019/2020

I.                    pavilon – třída Berušek  - 26 dětí  (8 předškoláků )

II.                 pavilon – třída Koťátek  - 23 dětí  (7 předškoláků )

III.               pavilon – třída Sluníček - 26 dětí   (7 předškoláků )

Odloučené pracoviště

I.                    třída – třída Včeliček – 20 dětí

II.                 třída – třída Soviček –  22 dětí (19 předškoláků )

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.