Milí čtenáři !

           Každý rok prosíme naše rodiče, zda by nám mohli pomoci při pořizování některých věcí, bez nichž nemůžeme plně a dobře fungovat. A to sponzorsky, bez nutnosti vydávat už tak dost zkrácené finanční prostředky. Šetří se všude, ale nejvíce hlavně na  malách  dětech!  A věřte nám, že opět mile překvapili někteří z  našich rodičú, kteří chodili sami a nabízeli nám vše, co mohou poskytnout a i navrhovali, jak získat prostředky od dalších hodných sponzorů. Přišli se osobně zeptat nebo si našli informace na našich webových stránkách
 / www.mshradiskova.cz /, co konkrétně potřebujeme, co by nejvíce pomohlo. Je vidět, že mají zájem o chod MŠ a lepší podmínky pro péči o své dětičky.

           Proto bych ráda všem veřejně poděkovala i když mnozí říkají : „ NIKAM TO NEPIŠTE, TO JE PŘECE SAMOZŘEJMOST“.

Přesto moc děkujeme:

Třída Sluníček – panu truhláři Fajtovi, panu Dusíkovi, paní Špačkové, paní Krátké, manželům Voskovým, Krejsovým, Hejzlarovým, Štrumlovým, Roškaninovým, Pelypenkovým, Boudným, Melichovým a Nguyenovým.

Třída Koťátek – manželům Felgrovým, Langrovým, panu Staňkovi, paní Mužíkové, Rousové a Slodičákové. Nesmíme zapomenout na paní Hajzlerovou a manželé Katzerovi, kteří nám darovali vyšší peněžní hotovost, za kterou jsme nakoupili pro všechny třídy věci na písek a také didaktické hry.

Třída Berušek – manželům Kopeckým, Krátkým, Oulehlovým, Kalábovým, Černohousovým a Adamcovým. Velký dík patří i M. Štaudové, která nám neustále přinášela spoustu různého materiálu ke tvoření.

Nábřežní školička – paní Ouhrabkové, Tataiové, Řehákové, Mikulové, manželům Vackovým, Filipovým, Matějkovým, Foglovým a panu Klyvets. Také děkujeme všem rodičům, kteří připravili občerstvení k příležitosti „Rozsvěcení stromečku“.

        Velký dík patří panu Štaudovi, Štrumlovi a fotbalistům, firmě Hruška, Běžecké lize a Atletice Jablonné n.O., firmě Isolit Bravo a Městskému úřadu Jablonné n.O.

     Velké poděkování patří všem paním učitelkám za jejich mravenčí práci, trpělivost a ochotu a v neposlední řadě i provozním zaměstnancům.

            Na závěr mi dovolte, abych všem popřála krásné prázdniny.

 

.

                                                                              Bc. Lenka Prokopcová, ředitelka MŠ

  

Za penízky od rodičů a z běhu Mikulášského,
dárečky jsme nakoupili, koukněte, co pěkného.
Lopatky a košťata na zahradní píseček,
také spoustu pěkných her pro náš chytrý mozeček.
A kdo jsou ti hodní dárci?
Maminky a tatínkové a
JABLONSKÁ BĚŽECKÁ LIGA.
Jste prostě nejlepší a pro nás jste třída!

Děkujeme!

 

IMG 20200602 100219

 

 

      

         V posledních červnových dnech strávených převážně na naší školkové zahradě, jsme si s dětmi hrály s "Vodním živlem". Všichni jsme si zkusili pouštět lodičky po potoce, vytvořili si DUHU. Nechali jsme rozkvétat papírové květinky na hladině vodní, ukázali jsme mladé praktikantce jak jsme šikovní. Vytvořili jsme si vodní tobogan, vyrobili jsme pítko pro ptáčky, které každý den obnovujeme a zdobíme. Mimochodem - chodí se napít i veverky.  No a pochlubit se chceme i  naší "Blátivou kuchyňkou", která se nám díky zapojení našich rodičů, moc povedla a vaříme každý den. Dozvěděli jsme se , že  voda je v našem životě velmi důležitá, a že bez ni nejde žít. Že je dobrým pomocníkem , ale také umí velmi pozlobit.

                             Však posuďte sami !

 

IMG 20200612 095418

 

IMG 20200612 101053

 

IMG 20200611 092629

 

IMG 20200611 100116

 

IMG 20200612 161730

 

IMG 20200612 112405

 

IMG 20200612 105652

 

IMG 20200602 111339

 

IMG 20200602 111452

 ZKRÁTKA !
ZÁŽITKŮ TOLIK,  ŽE PANÍ UČITELKA  VĚRKA  NESTAČILA   ANI   VŠE  ŘÁDNĚ   ZDOKUMENTOVAT.
ALE TO NEVADÍ!
HLAVNĚ , ŽE JSME SI TO DÓST  DOBŘE  VŠICHNI UŽILI !

 

 

VÍCE FOTEČEK ZDE !

 

 

 

       I my v Mš Hradisková jsme se i přes omezení díky" Době rouškové"  rozloučili s našimi předškoláčky. 
Na slavnostní chvilky s královnou a s opravdovým mečem si budeme jistě všichni vzpomínat. 
Tentokrát se to neobešlo i bez slziček lítosti, že již bezstarostné bytí ve školce končí. 

Všem dětem přejeme ještě  jednou touto cestou úspěšné vykročení  v září do 1. třídy ZŠ !!!

 

IMG 20200623 155217

 

IMG 20200623 155237

 

IMG 20200623 155231

 

IMG 20200623 155338

 

 

 

IMG 20200605 163346

 

 

uvodní fotka na web

 

 

DALŠÍ FOTO  

 

 

 

 

 

 

 

I my jsme slavili ! Hráli jsme stužkovanou  jak se má. 
Pokladem  byla dobrá zmrzlinka a ve školce na nás ještě čekal dáreček. 

 Byl to pro všechny moc krásný den.

 

IMG 20200601 105327

 

IMG 20200601 105358

 

DALŠÍ ZDEDALŠÍ ZDE

 

 

IMG 20200522 112528 

 

 

 

      V našem Školním vzdělávacím programu je zahrnuto  vzdělávání i v oblasti environmentální výchovy, tak jak to udává Rámcový vzdělávací program. Rádi bychom Vám v pár řádcích pojem environmentální výchova přiblížili…


Pojem Environmentální výchova

       Děti jsou jejím prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, k objevům, experimentům. Učí se pozorovat, vnímat, porovnávat. Těmito metodami získávají poznatky, zkušenosti, kladné hodnoty, postoje potřebné k utváření vztahu člověka k živé i neživé přírodě. Získávají pojem o prevenci, péči o životní prostředí. Učí se, jak to udělat, abychom neničili životní prostředí, popřípadě hledají řešení – nápravu už vzniklých škod. Prvních 6 -7 let života dítěte je dle psychologů stěžejní období pro budování postojů a hodnot. Období předškolního věku je tedy optimální start pro začátek seznamování s přírodou a jejími zákonitostmi a ochranou pro naši budoucnost.

 

       S dětmi se snažíme trávit co nejvíce času venku, kromě využití zahrady také chodíme na výšlapy do lesa a do přírody, na pole, louky. Aktivity z řízených činností dle možností převádíme ven, protože pokud chceme děti učit o přírodě, není nic lepšího, než je to učit v přírodě. Stejně tak činnosti propojujeme – tedy dětem můžeme jak ukázat například ovoce na obrázcích a zahrát si nějakou hru ve třídě, tak potom to samé provést venku – zajít do oblasti zahrádek, sadů a ukázat si vše naživo. Často se děti vrací z vycházek zablácené a špinavé, ale plné zážitků a poznatků.


       Situace poslední doby nás přiměla trávit ještě více tohoto času na naší zahradě. Chtěli bychom s dětmi a s jejich i s vaší pomocí vybudovat příjemná zákoutí, kde si budou moci ještě více zaexperimentovat, poučit a zažít spoustu nových věci.

       Plánujeme vybudovat pro děti "Blátivou kuchyňku“, "Hmyzí domeček“,"Vodní koloběh", "Prolézací pavučinku", "Fontánku jako pítko pro ptáčky", "Domeček pro skřítky", "Malý koutek k pěstování čehokoliv", "Chodník pro bosé nohy" a další a další a další věci…….
Hledáme proto nezištné pomocníky, kteří by nám v našem snažení uměli, chtěli a mohli pomoci.

                                                                                                     Moc děkujeme předem !

 

IMG 20200528 104535

 

IMG 20200527 095037

 

IMG 20200527 094708

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.