Horké novinky pro MŠ NÁBŘEŽNÍ

 

predškolaci plakát 002

 

 

 

 

navýšení školného

 

 

 

V úterý 4. 6. 2024 jsme na školní zahradě, společně se všemi dětmi,  oslavili  jejich svátek. 

Pro děti byly připraveny hry a také sladké překvapení v podobě zmrzlinového dortu.

 

Tento krátký pozdrav letí,

všem dětem ke DNI DĚTÍ.

Ať na Vaší tváři,

jen úsměv září

a v srdíčku štěstí

každým dne ať roste.

 

 

IMG 20240607 WA0002  IMG 20240607 WA0003       

 

IMG 20240607 WA0004  IMG 20240607 WA0005

 

IMG 20240607 WA0006

 

         

 
              

 

        LOGO_MŠ2010.png        MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADISKOVÁ

                                 Hradisková 619, Jablonné nad Orlicí

 

POSTUP PŘI ROZHODOVÁNÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen žádost) na preferované pracoviště MŠ. Při podání žádosti obdrží evidenční číslo – jedná se o údaj, který označuje konkrétní žádost a nemá žádný vliv na umístění dítěte.
 • Dle školského zákona se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
 • Ředitelka MŠ sečte získané body u jednotlivých žádostí (body za splnění kritérií) a sestaví pořadí dle dosažených bodů. Posuzují se tato kritéria:
 • dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 15b
 • trvalý pobyt dítěte v Jablonném n. O. 15b
 • dítě, které k 31. 12. 2024 dovrší 5 let 12b
 • dítě, které k 1. 9. 2024 dovrší 4 let 10b
 • dítě, které k 1. 9. 2024 dovrší 3 let   8b
 • dítě, které k 31. 12. 2024 dovrší 3 let   5b
 • dítě, které má k 1. 9. 2024 v MŠ sourozence   3b
 • Další podmínka pro přijetí – dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
 • Při shodném počtu bodů má přednost starší dítě – rozhoduje datum narození.
 • V případě naplnění kapacity na preferovaném pracovišti MŠ je zákonným zástupcům nabídnuto místo na pracovišti druhém.
 • Ředitelka MŠ zveřejní výsledky zápisu

 

 

 

 

.Vyvěšeno  7.6. 2024

 

 

 

  

 

 

 

          MATEŘSKÁ ŠKOLA  HRADISKOVÁ

                                    HRADISKOVÁ   619,JABLONNÉ  NAD ORLICÍ

                                             PSČ 561 64, tel.:465 642 291,

 

 

   

 

 

 

          

 

    Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hradisková, Jablonné nad Orlicí.

 

Evideční číslo dítěte

Výsledek zápisu

Evideční číslo dítěte

Výsledek zápisu

 

2

přijat/a

37

přijat/a

26

přijat/a

20

přijat/a

40

přijat/a

33

přijat/a

11

přijat/a

44

přijat/a

22

přijat/a

12

přijat/a

17

přijat/a

29

přijat/a

19

přijat/a

52

přijat/a

9

přijat/a

25

přijat/a

45

přijat/a

32

přijat/a

46

přijat/a

38

přijat/a

24

přijat/a

51

přijat/a

15

přijat/a

21

přijat/a

53

přijat/a

35

přijat/a

50

přijat/a

39

přijat/a

49

přijat/a

1

nepřijat/a

14

přijat/a

28

nepřijat/a

30

přijat/a

27

nepřijat/a

3

přijat/a

34

nepřijat/a

13

přijat/a

6

nepřijat/a

18

přijat/a

10

nepřijat/a

16

přijat/a

8

nepřijat/a

47

přijat/a

5

nepřijat/a

48

přijat/a

36

nepřijat/a

42

přijat/a

4

nepřijat/a

43

přijat/a

23

žádost stažena

31

přijat/a

41

žádost stažena

7

přijat/a

   
 

 
     

 

 vyvěšeno dne 7.6.2024                                                                  Bc.Prokopcová Lenka,
                                                                     ředitelka MŠ

 

 

 

 

prázdniny v UKPNG

 

 

prázdniny v NPNG

 

 

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.