Jak probíhá den v MŠ

V MŠ HRADISKOVÁ 

 BERUŠKY a SLUNÍČKA slunko

 


 6:30 - 8:45 h      volné hry dětí v prostorách MŠ, individuální přístup

 8:45 - 9:00 h      komunikativní kruh, ranní cvičení

 9.00 - 9.45 h      hygiena, svačina, integrované, didakticky cílené celky,
                           zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti poznávací, 
                           komunikační,smyslové,estetické - ve formě 
                           řízených činností 

  9:45 - 11:45 h   pobyt venku - vycházka nebo pobyt na zahradě

11:45 - 14:10 h   příprava na stolování, oběd, hygiena-čistíme si zoubky
                           četba, odpolední odpočinek

14:10 - 14:30 h   vstávání, oblékání, Tv chvilka, svačina

14:30 - 16:00 h   pobyt venku nebo volné hry dětí v prostorách školky  

 

 kot

KOŤÁTKA

   7:30 - 8:30 h     spontánní  volné hry, individuální přístup

   8:30 - 9:00 h     komunikaivtní kruh, ranní cvičen

   9.00 - 9.45  h    hygiena, svačina,integrované, didakticky cílené celky,
                            zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti
poznávací,
                            
komunikační,smyslové, estetické - ve formě  
                            řízených činností

   9.45 - 11:45 h   pobyt venku -  vycházka nebo pobyt na zahradě

11:45 - 14:10 h    příprava na stolování, oběd, hygiena-čistíme si zoubky

14:10 - 14:35 h    vstávání, oblékání,Tv-chvilka,svačina

14:35 - 16:00 h    individuální přístup, doplňkové aktivitypobyt venku

 


 

MŠ HRADISKOVÁ – odl. pracoviště Jablonské nábřeží

Režim dne (orientační) –

stejný pro oddělení třídy Soviček i Včeliček

  • 6.30 – 9.45 hodin

scházení dětí, ranní hry, cílené činnosti ve skupinách a jednotlivě, jazykové chvilky,pohybové aktivity, svačina

  • 9.45 – 11.45 hodin

příprava na pobyt a pobyt venku

  • 11.45 – 12.15 hodin

oběd, hygiena, příprava k odpočinku

  • 12.15 – 14.15 hodin

odpočinek, četba

  • 14.15 – 16.00 hodin

svačina, hygiena, odpolední zájmové činnosti, volné hry, pobyt venku

 

-   Všechny děti se ráno v 6.30 hodin scházejí v oddělení třídy Soviček. Provoz třídy Včeliček je každý den od 6.45 hodin.

-        Odpoledne jsou všechny děti od 15.30 hodin opět v oddělení Soviček.

VYJÍMKA

-   Každý lichý týden ve čtvrtek děti ze Včeliček budou od 14.30 v Sovičkách.

                                                                 

    

 

 

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.