Dotační programy

 

šablony2023

 

 

 

PROJEKT

 

 

finance budeme čerpat na:

  • Personální podpora v MŠ – Školní speciální pedagog – logopedie
  • Rozvojové aktivity v MŠ – Projektový den ve výuce

 

Čtení těžké není

 

POZVÁNKA

 

 

ABY DÍTĚ NEZ

 

Název projektu: Zjednodušené projekty – Mateřská škola Hradisková, Jablonné nad Orlicí

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/.0.0/16_022/0006749

Realizace: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání

Mateřská škola Hradisková, Jablonné nad Orlicí, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV, Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace v celkové výši 472.680 Kč.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Přijatá finanční podpora je určena na zajištění personální podpory MŠ – školního asistenta. Školní asistent poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo při akcích školy, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování. Školní asistent poskytuje podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

V rámci projektu 3 pedagogové absolvují akreditovaný vzdělávací program DVPP zaměřený na Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, a to v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

Dále v rámci projektu budou zorganizována odborně zaměřená tématická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Celkový rozsah setkávání je 12 hodin

unie

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.