Historie


MŠ HRADISKOVÁ

  • 1.9. 1983 byla v Hradiskové  ulici slavnostně otevřena nová mateřská škola. Tato budova vystavěná v letech 1980-83 je neobvyklá. Na dobu unifikovaných panelových staveb byl projekt ing. arch. Josefa Kopečného z Pardubic na vysoké estetické úrovni nejenom vzhledem budovy, ale i jejím vnitřním vybavením.

  • Značnou zásluhu na výstavbě této budovy v Jablonném nad Orlicí měl tehdejší předseda MěstNV pan Josef Zářecký.

  • Budova byla postavena nákladem 6.000000 Kč v akci Z a poté byla předána do užívání závodu Tesla a VD Dřevotvar, kteří se sdruženými prostředky podílely na jejím provozu a sloužila dětem rodičů v těchto podnicích zaměstnaným.

  • Stavební projekty sedmdesátých a osmdesátých let minulého století bohužel nehleděly na úspory energií, a tak snad jedinou, avšak zásadní vadou této stavby je značně neekonomický provoz.

  • Školní rok 1983-84 navštěvovalo MŠ 88 dětí, o které se ve třech třídách staralo 6 pedagogických pracovnic a 2 pracovnice ŠJ a chod budovy zajišťovalo 6 provozních pracovníků.

  • Ve školním roce 1987-88 nastal úbytek dětí, v provozu byly pouze 2 třídy a do uvolněného pavilonu nastěhovala Tesla závodní jesle.

  • V listopadu dalšího školního roku Tesla tyto jesle uzavřela a v MŠ zůstaly v provozu dvě třídy a v nich 51 dětí.

  • Také v roce  1990-91 byly v provozu pouze 2 třídy, které navštěvovalo 46 dětí. Na konci tohoto školního roku byly zrušeny městské jesle i MŠ Městská. Děti z těchto zařízení zaplnily volná místa v mateřských školách v Hradiskové ulici a Jablonském nábřeží.

  • Ve školním roce 1991-92 došlo ke změně provozovatele - zřizovatele MŠ. Delimitačním řízením se jím stalo od 1. 10.  1991 Město Jablonné nad Orlicí.

  • V posledních letech byly v provozu stále 3 třídy s kolísavou naplněností od 67 do 75 dětí. Mateřskou školou prošlo za dvacet let působení celkem 575 dětí u kterých se vystřídalo postupně 16 pedagogických, 20 provozních a 6 pracovnic ŠJ. 

  

  JABLONSKÉ NÁBŘEŽÍ

PŘEDSTAVENÍ MŠ NÁBŘEŽNÍ

 

            Naše mateřská škola byla otevřena v září roku 1973. Školičku vybudoval pro děti svých zaměstnanců závod Isolit. Budova, ve které bylo dříve sedlářství, byla závodem zakoupena a provedena její adaptace. Přistavěna byla kuchyň a vestibul.

Vznikla tak dvě oddělení mateřské školy. Jedno v přízemí, druhé v I. patře. Za budovou byla vybudována malá zahrada. Do každého oddělení bylo vždy zapsáno 25 dětí, často však kapacita nestačila. Do školky chodily přednostně děti zaměstnanců Isolitu, ale i děti rodičů z jiných závodů. Pro tyto závody platila povinnost na své děti si připlácet. V mateřské škole pracovaly vždy čtyři pedagogické pracovnice, které byly zaměstnanci okresního, později školského úřadu. Provozní personál, školnice a dvě kuchařky, byly zaměstnány závodem Isolit.

            Tak tomu bylo až do roku 1990, kdy došlo k privatizaci závodu. Závod společně s budovou mateřské školy připadl třem majitelům. Nastaly velké obavy o osud naší školky. Naštěstí zvítězil zdravý rozum, majitelé svěřili budovu do pronájmu MÚ, který dál provozuje toto zařízení.

            Až do září roku 2002 zde pracovaly čtyři pedagogické pracovnice a tři provozní zaměstnanci. Od září 2002 klesl počet pravidelně docházejících zapsaných dětí.

            V současné době pracují v MŠ čtyři pedagogické pracovnice a tři provozní zaměstnankyně.

             Od 1. ledna 2005 se mateřská škola stala jedním společným právním subjektem spolu s mateřskou školou Hradisková. Zřizovatelem je Městský úřad, vlastníkem budovy je i nadále firma Isolit – Bravo.

           

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.