Logopedická poradna

Kdy navštívit s dítětem logopeda

Předškolní věk je doba, kterou bychom rozhodně neměli promeškat k nápravě poruch či nedostatků ve vývoji řeči.                             

Názor logopeda

U běžných poruch a vad řeči dětí je optimálním věkem pro nápravu předškolní věk (typickými poruchami jsou např. patlavost či dyslálie - chybná výslovnost hlásek L, R, Ř a sykavek). Dítě v předškolním věku je již schopno se soustavně učit. Nervový systém dítěte je dostatečně zralý pro ovládání složitého a jemného pohybového aparátu, jakým jsou naše mluvidla. Náprava jde poměrně rychle a snadno. Předškolní věk je doba, kterou bychom rozhodně neměli promeškat k nápravě poruch či nedostatků ve vývoji řeči.

Poruchy řeči se dají samozřejmě napravovat i v pozdějším věku, je to ale zdlouhavější a svízelnější. U školních dětí má jakákoliv odlišnost (tedy i sebemenší porucha řeči) tendenci vyvolávat posměšky, což pro děti ve školním věku může představovat značnou zátěž. Chraňme své děti před pocity méněcennosti. Zejména ve školním věku nacházejí úrodnou půdu a mohou děti doprovázet do dalších fází života.

Nezapomínejme ! Když dítě některé hlásky vyslovuje špatně, samo svou špatnou výslovnost neslyší. Neděje se tak moc často, že dítě vyslovuje nesprávně jen jednu hlásku. Pokud dítě některou hlásku nedovede vyslovit, vynechává ji nejen v řeči, ale i v psaném projevu. Současně se přidružují chyby v pravopise. Pak už je jen krůček k jiné poruše řeči - např. dyslexii.

Vývoj řeči probíhá po celé dětství a slovní zásoba se vyvíjí po celý život.Pokud se řeč u našeho dítěte rozvíjí dobře, je to pro nás svědectvím o jeho dobré životní aktivitě.Pokud se řeč nevyvíjí nebo je nějak narušena, prožíváme zpravidla napětí, a svědčí to pro některou poruchu řečovou či rozumovou.

  
Za jakých okolností navštívit logopeda
0 – 3 měsíce:

dítě nereaguje na silné zvukové podněty

4 – 10 měsíců:

dítě neumí nebo velmi obtížně přijímá potravu, dítě nereaguje na zvukové podněty, dítě nenapodobuje zvuky mluvené řeči (mama, papa)

12 měsíců:

dítě nerozumí jednoduchým slovním pokynům

2 – 3 roky:

dítě nenapodobuje mluvenou řeč,slovní zásoba obsahuje méně než 50 slov, dítě neužívá jednoduché věty, dítě neužívá otázku Co je to ? , Proč ?

3 – 4 roky:

mluva dítěte je nesrozumitelná, slovní zásoba je malá, dítě chybuje v časování a skloňování , výrazně porušena artikulace hlásek

4 - 4,5 roku:

dítě neužívá více jak dvouslovné věty, je porušena artikulace hlásek - k-g-h-ch-t-d-n-ť-ď-ň
c-s-z-č-š-ž-

4,5 – 5,5 let:

přetrvává nesprávné tvoření hlásek l-r-ř-

Kdy NEPRODLENĚ navštívit logopeda:

  • dítě koktá
  • přetrvává déle jak tři týdny chrapot

 

 

LOGOPEDICKÉ PORADNY
V NAŠEM MĚSTĚ

 

V případě potřeby se obraťte na :

Mgr. KATEŘINA FRITZLOVÁ

+ 420 605 528 284
+ 420 465 676 804

Slezská 41
Jablonné nad orlicí

nebo
Mgr. ŠÁRKA ŠLESINGROVÁ

+420 604 531 604

Potoční 44
56164 Jablonné nad Orlicí

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.