slunicko 741 

 Hodně dobrých zmrzlinek,
levné lístky na plovárny,
 mnoho nových prázdninových dobrodružství a přátelství
a v neposlední řadě i příjemné polechtání paprsky letního sluníčka
při němž se dají lehce zahodit všechny starosti !

36
 Vám všem přejí všichni z celé MŠ Hradisková Jablonné nad Orlicí

 

 

 

Stravné na červenec a srpen
se bude vybírat ve čtvrtek  14.7. 2016

 

Děkujeme všem, kteří  přijdou vše zaplatit včas !!!

           

Oznámení o přerušení provozu

logo2010

MŠ HRADISKOVÁ 

v červenci a srpnu 2016

               

Provoz MŠ Hradisková bude na základě § 3 vyhl.č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání 
přerušen
od pondělí 18.7.2016 do pátku 19.8.2016.

Od pondělí 15.8. do pátku 19.8. 2016 je v nutných případech možnost umístit děti na odloučené pracoviště MŠ Jablonské nábřeží.
Závazné písemné požadavky na zařazení dětí na toto pracoviště podávejte do pátku 24.6.2016 na třídách naší MŠ.
Podle § 6 odst.4 stanovuji za oba měsíce (červenec, srpen) úplatu ve výši 350,-Kč a to i v případě pokud dítě navštíví MŠ jen  jeden den v měsíci.
Pokud dítě bude na oba měsíce odhlášeno stanovuji úplatu ve výši 0,-Kč.
Ředitelka MŠ
Bc. Lenka Prokopcová
Vyvěšeno dne :  20.3.2016

Oznámení o přerušení provozu

LOGO NÁBŘEŽNÍ OPRAVA

MŠ JABLONSKÉ NÁBŘEŽÍ

v červenci a srpnu 2014

Provoz MŠ Jablonské nábřeží bude na základě § 3 vyhl.č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání 
přerušen

od pondělí 11.7.2016 do pátku 12.8.2016.

Od pondělí 11.7.2016 do pátku 15.7.2016  je v nutných případech možnost umístit děti do MŠ Hradiskové.
Závazné písemné požadavky na zařazení dětí na toto pracoviště podávejte do pátku 24.6.2014 na třídách naší MŠ.
Podle § 6 odst.4 stanovuji za oba měsíce (červenec, srpen) úplatu ve výši 350,-Kč a to i v případě pokud dítě navštíví MŠ jen  jeden den v měsíci.
Pokud dítě bude na oba měsíce odhlášeno stanovuji úplatu ve výši 0,-Kč.
Ředitelka MŠ
Bc. Lenka Prokopcová
Vyvěšeno dne :  20.3.2016

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.