o LUCIÁŠKOVI

 

Prosíme rodiče dětí
z Nábřežní školky!

 

Přiveďte děti do školky
nejdéle do 7.45 hodin!

(aby se stihly nasvačit.)

 

 

 

 

atletika2 

 

 

Lyžařský kuzr – Lyžujeme se sluníčkemLYLYL www.lyzujemeseslunickem.cz

Popis kurzu:

 • 5-denní výjezdový lyžařský kurz (Po-Pá) pro děti od 5 let.
 • 2 hod. lyžování denně.
 • Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního věku. Cílem je osvojení si základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, formou zábavných her na sněhu. Kurz je ukončen závody.
 • Odjezd od školky a příjezd opět ke školce, děti jsou po celou dobu v doprovodu p. učitelek z MŠ.

Místo konání kurzu:

 • Kurz je realizován ve SKI areálu Větrný vrch, Dolní Morava. Výuka probíhá primárně v dětském lyžařském parku s lanovým vlekem (každé dítě umí vyjet nahoru, zpestření výuky, zábava). Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu pokračuje výuka na veřejných sjezdovkách.

Bezpečnost:

 • Rozdělení dětí do skupin dle dovedností a věku přímo na místě.
 • Malé skupiny, začátečníci max. 5 děti na 1 instruktora.
 • Zapůjčení bezpečnostních vest a helem pro každé dítě zdarma.
 • Dětský lyžařský park = nejbezpečnější a nejatraktivnější místo pro výuku dětí.

Další informace:

 • Doprava je zajištěna smluvním dopravcem organizátora.
 • Půjčení lyžařského vybavení (kvalitní seřízené lyže Atomic, Salomon + lyžařské boty) může být zapůjčeno přímo v místě konání kurzu za speciální cenu 50,-Kč/den. Platba probíhá předem společně s platbou za kurz.
 • Vlastní i půjčené lyže je možné uschovat v místě konání kurzu.

Orientační časový program kurzu:

 •  7:30 - 8:00 Odjezd od Vaší mateřské školy (záleží na vzdálenosti MŠ od ski areálu)
 •  8:45 – 9:00 Příprava na výuku
 •  9:00 - 11:00 Výuka lyžování (přestávka na svačinku)
 • 11:00 - 11:15 Příprava na odjezd
 • 11:45 - 12:15 Příjezd k Vaší mateřské škole

Cena kurzu:1.490,-Kč

Cena zahrnuje:10 hod. výuky lyžování (včetně rozdělení dětí do skupin a závěrečných závodů), dopravu do místa konání kurzu, vstup do dětského lyžařského parku, skipasy, pojištění, teplý nápoj po celou dobu výuky, možnost úschovy lyží v místě konání kurzu, organizaci závodů, včetně drobných cen pro vítěze a diplomů pro všechny účastníky kurzu, fotodokumentaci kurzu.

Předběžný termín kurzu: měsíc leden

 

NEBO

Lyžařský kurz – Lyžujeme se sluníčkem   www.lyzujemeseslunickem.czLALALAL

Popis kurzu:

 • 5-denní výjezdový lyžařský kurz (Po-Pá) pro děti od 5 let.
 • 4 hod. lyžování denně.
 • Náplní kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního věku. Cílem je osvojení si základních lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, formou zábavných her na sněhu. Kurz je ukončen závody a karnevalem na lyžích.
 • Odjezd od školky a příjezd opět ke školce, děti jsou po celou dobu v doprovodu p. učitelek z MŠ.

Místo konání kurzu:

 • Kurz je realizován ve SKI areálu Větrný vrch, Dolní Morava. Výuka probíhá primárně v dětském lyžařském parku s lanovým vlekem (každé dítě umí vyjet nahoru, zpestření výuky, zábava). Po zvládnutí zastavení v pluhu a oblouku v pluhu pokračuje výuka na veřejných sjezdovkách.

Bezpečnost:

 • Rozdělení dětí do skupin dle dovedností a věku přímo na místě.
 • Malé skupiny, začátečníci max. 5 děti na 1 instruktora.
 • Zapůjčení bezpečnostních vest a helem pro každé dítě zdarma.
 • Dětský lyžařský park = nejbezpečnější a nejatraktivnější místo pro výuku dětí.

Další informace:

 • Doprava je zajištěna smluvním dopravcem organizátora.
 • Půjčení lyžařského vybavení (kvalitní seřízené lyže Atomic, Salomon + lyžařské boty) může být zapůjčeno přímo v místě konání kurzu za speciální cenu 100,-Kč/den. Platba probíhá předem společně s platbou za kurz.
 • Vlastní i půjčené lyže je možné uschovat v místě konání kurzu.

Orientační časový program kurzu:

 •  7:30 - 8:00 Odjezd od Vaší mateřské školy (záleží na vzdálenosti MŠ od ski areálu)
 •  8:45 - 9:00 Příprava na výuku
 •  9:00 - 11:00 Výuka lyžování (přestávka na svačinku)
 • 11:15 – 12:15 Oběd
 • 12:30 – 14:30 Odpolední výuka lyžování
 • 14:30 – 14:45 Příprava na odjezd
 • 15:30 – 16:00 Příjezd k MŠ

Cena kurzu:2.290,-Kč

Cena zahrnuje:20 hod. výuky lyžování (včetně rozdělení dětí do skupin a závěrečných závodů), dopravu do místa konání kurzu, vstup do dětského lyžařského parku, skipasy, pojištění, teplý nápoj po celou dobu výuky, možnost úschovy lyží v místě konání kurzu, organizaci závodů, včetně drobných cen pro vítěze a diplomů pro všechny účastníky kurzu, fotodokumentaci kurzu.

Předběžný termín kurzu: měsíc leden

 

Vážení rodiče,

Vy, kteří chcete přihlásit své dítě na lyžařský kurz
(v lednu mu musí být alespoň 5 let),

tak si na třídě u p. učitelky vyzvedněte informační leták
a závaznou přihlášku
nebo zkopírujte tady.

Tu vyplněnou odevzdejte nejpozději 3.10.2016.

Po tomto termínu již děti přijímat nebudeme !!!  

Děkujeme!


Závazná přihláška – odevzdat do 3.10.2016

(nehodící škrtněte)

Závazně přihlašuji své dítě ……………………………………………. na:

 1. dopolední lyžařský kurz
 2. celodenní lyžařský kurz

který bude probíhat ve SKI areálu Dolní Morava v měsíci lednu 2017.

Budu požadovat zapůjčení lyžařského vybavení ANO / NE

Kurzovné v plné výši zaplatím paní ředitelce do 14.11.2016.              

Podpis ……………………

 
Joga pro děti ve školce 2016

 

Milí čtenáři !

     Každý rok prosíme naše rodiče, zda by nám nemohli pomoci při pořizování některých věcí, bez kterých nemůžeme plně fungovat – sponzorsky, bez nutnosti vydávat už tak dost zkrácené finanční prostředky. Šetří se nyní hlavně na dětech! A věřte nám, že opět mile překvapili naši rodiče, kteří chodili sami a nabízeli nám vše, co mohou poskytnout i navrhovali, jak získat prostředky od dalších. Přišli se osobně zeptat nebo si našli informace na našich webových stránkách/ www.mshradiskova.cz /, co konkrétně potřebujeme, co by nejvíce pomohlo. Je vidět, že mají zájem o chod MŠ a lepší podmínky pro péči o dětičky.

Ráda bych proto veřejně poděkovala, i když mnozí říkají „ NIKAM TO NEPIŠTE, TO JE PŘECE SAMOZŘEJMOST“.

Přesto moc děkujeme:

Třída Sluníček – p. Brandejsové, Štrumlové, Tomkové a manželům Brýdlovým a Filipovým.

Třída Koťátek – p. Stejskalové, Štěpánkové, Černohousové P., Černohousové V., Zálišové, manželům Kaplanovým, Vídenským, Mrázkovým a Unzeitigovým ze Sobkovic. Nesmíme zapomenout na p. Oškeru, který nám daroval krásné poháry pro vítěze a také velký dík patří p. Hanusové a její mamince za ušití dalšího povlečení pro celou třídu.

Třída Berušek – p. Kolomé, Közlové, Benešové, p. Tomanovi, Štrumlovi, manželům Polzerovým, Osladilovým a Faltusovým.

Nábřežní školička – p. Šimkové, Macháčkové, Křivohlávkové, manželům Hejlovým, Jeníčkovým, Novákovým, Stejskalovým, Schenkovým, Filipovým, Mikulovým a panu Kolářskému. Také firmě VVS a Dřevotvar.Náš velký dík patří i těm, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a občerstvení při rozsvěcení vánočního stromku v MŠ Nábřežní.

Velký dík patří již tradičně p. Kusému, Knihařství Sekyrovi, Fotbalistům, Hasičům, Běžecké lize a Atletice Jablonné n.O. a Městskému úřadu Jablonné n.O.

Velké poděkování patří všem p. učitelkám za jejich mravenčí práci, trpělivost a ochotu. Také provozním zaměstnancům a p. údržbářům za jejich celoroční obětavou práci v MŠ.

            Na závěr mi dovolte, abych všem popřála úspěšný vstup do nového školního roku.

                                  

                                                                                  Lenka Prokopcová, ředitelka MŠ

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.