Charakteristika zařízení

MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONSKÉ NÁBŘEŽÍ

 LOGO NÁBŘEŽNÍ OPRAVA

          Od 1. ledna 2005 se mateřská škola stala jedním společným právním subjektem spolu s mateřskou školou Hradisková. Zřizovatelem je Městský úřad, vlastníkem budovy je i nadále firma Isolit – Bravo


          

           Školka má dvě třídy, které navštěvují děti od 3 do 6 let.Naše mateřská škola byla otevřena v září roku 1973. Školičku vybudoval pro děti svých zaměstnanců závod Isolit. Budova, ve které bylo dříve sedlářství, byla závodem zakoupena a provedena její adaptace. Přistavěna byla kuchyň a vestibul.
            Vznikla tak dvě oddělení mateřské školy. Jedno v přízemí, druhé v I. patře. Za budovou byla vybudována malá zahrada. Do každého oddělení bylo vždy zapsáno 25 dětí, často však kapacita nestačila. Do školky chodily přednostně děti zaměstnanců Isolitu, ale i děti rodičů z jiných závodů. Pro tyto závody platila povinnost na své děti si připlácet. V mateřské škole pracovaly vždy čtyři pedagogické pracovnice, které byly zaměstnanci okresního, později školského úřadu. Provozní personál, školnice a dvě kuchařky, byly zaměstnány závodem Isolit.
            Tak tomu bylo až do roku 1990, kdy došlo k privatizaci závodu. Závod společně s budovou mateřské školy připadl třem majitelům. Nastaly velké obavy o osud naší školky. Naštěstí zvítězil zdravý rozum, majitelé svěřili budovu do pronájmu MÚ, který dál provozuje toto zařízení.
            Až do září roku 2002 zde pracovaly čtyři pedagogické pracovnice a tři provozní zaměstnanci. Od září 2002 klesl počet pravidelně docházejících zapsaných dětí.
            V současné době pracují v MŠ čtyři pedagogické pracovnice a dvě asistentky pedagoga  a  dvě provozní zaměstnankyně.
          Od letošního roku 2023 budou  jak ve  třídě „Soviček", tak ve  třídě„Včeliček",  děti věkově smíšené v celkovém počtu 47.

            Celý kolektiv zaměstnanců se snaží připravit pro děti milé prostředí, aby se zde cítily jako v jedné velké rodině. I přes nevelký prostor, který naše školka nabízí, se pedagogové dětem věnují ve všech směrech vzdělávání. Přihlíží k individualitám, rozvíjí fyzické, psychické a sociální stránky dětí. Snaží se v úzké spolupráci s rodinou vychovat v pokud možno zdravém prostředí samostatné, tvořivé, zdravě sebevědomé, ale především šťastné a spokojené děti.
            K činnostem s dětmi využíváme prostory budovy, školní zahradu a nejbližší okolí školky. I přesto, že je budova umístěna v rušné části města (koleje, frekventovaná silnice, provoz u firmy Bravo) vyžití nám nabízí okolí řeky Tiché Orlice, příroda na „Maláku" a blízké lesy.
            Děti naší školičky se účastní různých veřejných akcí. Vítání občánků, úvodní program na vernisážích. Připravujeme i program pro rodiče v průběhu školního roku. Formou překvapení – vystoupení před vánoci, před svátkem maminek a jiné, ale i společná tvořivá odpoledne rodičů s dětmi v MŠ i v různých místech našeho krásného městečka. Výrobky, které děti společnými silami s rodiči vytvoří zdobí nejen  prostory školky, ale odnáší si je i domů.
            Velice nás těší, že účast na těchto akcích bývá velká. Snad i to vypovídá o zájmu a spolupráci rodičů s naší školičkou.

 

  

 

image3351

 

 

 

 

Mateřská škola Hradisková Jablonné nad Orlicí

     

img_1714
 
 
DSCN1917  DSCN1855  DSCN1848 


 

        Budova mateřské školy v Jablonném nad Orlicí byla dostavěna v roce 1983. Mateřská škola je trojtřídní, umístěna v prostorné zahradě na okraji města směrem na obec Orličky. Tři pavilony rozlehlé přízemní budovy slouží pro potřeby dětí - současná kapacita je 79 dětí, čtvrtý pavilon je hospodářský. Pavilony jsou propojeny prostornou 60m dlouhou chodbou, která je vybavena jako tělocvična. Každý pavilon je samostatnou jednotkou se zázemím pro pedagogické pracovnice, šatnou a umývárnou pro děti a prostornou místností, která je rozdělena na dvě části - hernu a zároveň ložnici a třídu sloužící též jako jídelna. K té přiléhá výdejna stravy, jež se „tělocvičnou“ dováží z hlavní kuchyně. V hospodářském pavilonu je umístěna školní jídelna s kapacitou 100 jídel, prádelna se sušárnou a zázemí pro školní jídelnu a pracovnice provozu a ŠJ. Budova byla vytápěna akumulačními kamny, nyní topíme tepelnými čerpadly. Prostorná zahrada má pestrý terén, travní plochy i plochy asfaltové, 3 pískoviště, 1 zahradní domek, pružinové a lavičkové houpačky, kolotoč, průlezky, rekonstruovaný bazén. V roce 2003 se začalo s postupnou rekonstrukcí zařízení a vybavení. Byl již zakoupen nový sedací nábytek se stolky do všech tříd, rekonstruovány všechny výdejny, v letech 2003 - 2006 se  postupně  rekonstruovala sociální zařízení v jednotlivých pavilonech. Na podzim roku 2010 došlo k zateplení celé budovy a výměně topení, vody a elektřiny.           
       Okolí MŠ je nádherné. Zahrada mateřské školy sousedí s lesem, k zahradě přiléhá veřejné asfaltové hřiště a v blízkosti je stadion, na oboje máme přístup. Přes silnici je park a koupaliště. Vozovky u školy nejsou na dnešní dobu příliš frekventované.

        Veškeré naše snažení směřuje ve své podstatě k tomu, aby děti čas strávený v mateřské škole prožily radostně, spokojeně a naplno, aby byly uspokojovány jejich potřeby, naplňovány jejich touhy, aby se každé ráno do svých BERUŠEK, KOŤÁTEK A SLUNÍČEK těšily a samozřejmě se naučily spoustu věcí, potřebných pro život v dnešním složitém světě.

 

 Základním východiskem pro naši práci je filosofie Mateřské školy podporující zdraví, která v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu usiluje o proměnu pedagogického přístupu k dítěti, o změnu ve vnímání každého dítěte jako jedinečné osobnosti. Pomocí hlavně prožitkového učení vytváříme u dětí kompetence, jejichž součet definuje dítě, které mateřskou školu opouští, jako osobnost, která je samostatná, sebevědomá a sebejistá, s vlastním rozumem, schopná dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, osobnost přizpůsobivá, odvážná a také zodpovědná, ochotná nejen přijímat, ale také dávat, schopná dále se rozvíjet, učit se všemu, co bude v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. 

A pokud se nám tato práce bude dařit a naše děti takové budou, je to pro každou paní učitelku to nejlepší vysvědčení za její práci.

 

Prostě chceme dosáhnout toho, aby byly děti do života vybaveny mimo jiné také pocitem,  že  NA SVĚTĚ JE STEJNĚ  DOBŘE JAKO VE ŠKOLCE . .

 

Mateřská škola Hradisková

Copyright © 2016 MŠ Hradisková. Všechna práva vyhrazena.